Σε ΑΥΤΟ το σχολείο θα ξαναπηγαίναμε ευχαρίστως(video)

Στην Ινδία υπάρχει ένα σχολείο που τα μαθήματα του διαφέρουν πολύ από αυτά που έχουμε συνηθίσει...

Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν με κλειστά μάτια και γενικότερα να “βλέπουν” με όλες τις υπόλοιπες αισθήσεις τους, παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια που αφυπνίζουν τις αισθήσεις και κάνουν μέχρι και ασκήσεις διαλογισμού.

Το πρόγραμμα “Art of living” που εφαρμόζεται για δυο μέρες τη βδομάδα, περιλαμβάνει παιδιά από 8 – 18 ετών και έχει ως σκοπό του να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να αναπτύξουν και να εξασκήσουν και τις 21 αισθήσεις τους και όχι μόνο τις 5 βασικές. Το μαθήματα αυτά αυξάνουν την αυτοπεποίθηση, τη διαίσθηση, τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα ενώ ενισχύει τις αισθητήριες ικανότητες και διώχνει το φόβο για το άγνωστο.

Δείτε τις εξαιρετικές τεχνικές του:

#παιδί και εκπαίδευση #video