Ο κίνδυνος που διατρέχουν τα μωρά και τον αγνοούσαμε ως τώρα

Μέχρι τώρα πιστεύαμε ότι οι ενήλικες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να καταστρέψουν την όραση τους. Οι επιστήμονες όμως υποστηρίζουν πως ο κίνδυνος είναι πιο μεγάλος για τα μωρά.

Μέχρι πρόσφατα οι επιστήμονες πίστευαν πως οι νέοι άνθρωποι έχουν περισσότερες πιθανότητες να βλάψουν την όραση τους λόγω κυρίως του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται και στις καθημερινές τους συνήθειες (τηλεόραση, υπολογιστής, κινητό κτλ). Μία νέα έρευνα από το Σχολή Δημόσιας Υγείας John Hopkins Bloomberg ήρθε να ανατρέψει αυτά που θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεοδομένα.

Τα μωρά και τα νήπια έχουν περισσότερες πιθανότητες να δημιουργήσουν μόνιμη βλάβη στην όραση τους από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα. Πιο συγκεκριμένα, τα νήπια 1 έτους έχουν διπλάσιες πιθανότητες να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα μάτια από άτομα σε ηλικία 24 ετών και 13 φορές περισσότερες πιθανότητες από παιδιά 7 ετών. Αξίζει να αναφέρουμε πως τα νέα άτομα 24 ετών ήταν μέχρι τώρα η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο.

Η συχνότερη αιτία τραυματισμού είναι οι χημικές ουσίες. Οικιακά καθαριστικά, ιδιαίτερα σε μορφή σπρέι είναι πολύ ελκυστικά για τα παιδιά και κυρίως εύκολα στη χρήση τους. Οι γιατροί επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβουν τα οικιακά καθαριστικά αλλά το ευχάριστο είναι πως τέτοιου είδους ατυχήματα μπορούν να αποφευχθούν πολύ εύκολα. Απλά φροντίστε τα καθαριστικά σας να βρίσκονται σε ψηλά σημεία που να μην τα φτάνουν τα παιδιά ή ακόμα καλύτερα να τα κλειδώνετε σε ένα ντουλάπι.

#υγεία του παιδιού #γονείς