Πιο βίαιοι οι άνδρες που δεν αισθάνονται ανδροπρεπείς

Οι άνδρες που αισθάνονται ανασφάλεια με τον ανδρισμό τους είναι πιο πιθανό να έχουν βίαιη συμπεριφορά, να οδηγούν επικίνδυνα ή ακόμα και να κάνουν χρήση όπλων.

Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Injury Prevention, οι άνδρες που ένιωθαν λιγότερο αρρενωποί και πίστευαν πως και οι γύρω τους τους βλέπουν έτσι τείνουν να έχουν βίαιη και επιθετική συμπεριφορά ακόμα και να τραυματίσουν κάποιον. 

Αντίθετα, οι άνδρες που αισθάνονταν λιγότερο αρρενωποί αλλά δεν τους απασχολούσε ιδιαίτερα, δεν παρουσίαζαν την ίδια συμπεριφορά. Η έρευνα έγινε σε 600 αμερικανούς άνδρες από 18 έως 50 ετών και οι ειδικοί απέδωσαν αυτή τη συμπεριφορά σε ανασφάλεια και προβλήματα με την αυτοεκτίμηση των ανδρών.

Οι μελετητές τονίζουν πως εάν θέλουμε να μειώσουμε τα κρούσματα βίας που προέρχονται από άνδρες, θα πρέπει να εστιάσουμε στην κοινωνικοποίηση των ατόμων, στην αποδοχή των φύλων και στην κατανόηση της διαφορετικότητας των ατόμων.

#άνδρας #ψυχολογία #συμπεριφορά